Σαν επίσημο πιστοιποιημένο μέλος του Ελληνικού συνδέσμου ηλεκτρονικού εμπορίου (GRECA) η λειτουργία του καταστήματος accessoire.gr διέπεται  από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.